<span style="font-size:22px;"><strong>Privacyverklaring</strong></span><br>

<br>

<div>

<span style="font-size:14px;">Tenzij hieronder anders vermeld, is de beschikbaarstelling van uw persoonlijke gegevens wettelijk noch contractueel vereist voor de sluiting van een overeenkomst. U bent niet verplicht de gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken heeft geen gevolgen. Dit geldt alleen als tijdens de verdere verwerking geen andere informatie wordt verstrekt.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Onder "persoonsgerelateerde gegevens" wordt verstaan iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.</span><br>

 </div>

<div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Server-logbestanden</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">U kunt onze website bezoeken zonder persoonlijke informatie te verstrekken. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden gebruiksgegevens via uw internetbrowser naar ons of onze webhoster / IT-dienstverlener verzonden en in loggegevens (zogenaamde server-logbestanden) opgeslagen. Deze opgeslagen gegevens omvatten bijv. de naam van de bezochte pagina, de datum en het tijdstip van de toegang, het IP-adres, de hoeveelheid overgedragen gegevens en de aanvragende provider. De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 sub f AVG uit gerechtvaardigd belang bij een storingsvrije werking van onze website alsmede voor de verbetering van ons aanbod. </span><br>

 </div>

</div>

<span style="font-size:14px;">Uw gegevens worden daarbij o.a. overgedragen aan Canada. Voor gegevensoverdrachten aan Canada is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig.</span><br>

<br>

<span style="font-size:20px;"><em><strong>Contact</strong></em></span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Verantwoordelijke</strong><br>

Neem op aanvraag contact met ons op. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is: </span><span style="font-size: 14px;">Marek Balcarek, </span><span style="font-size: 14px;">Mühlenstr. 8 a, </span><span style="font-size: 14px;">14167 </span><span style="font-size: 14px;">Berlin </span><span style="font-size: 14px;">Deutschland, </span><span style="font-size: 14px;">+49 (0) 30 439 713 500, </span><span style="font-size: 14px;">service@balmark.de</span>

<div>

 </div>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Pro-actieve contactopname van de klanten per e-mail</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wanneer u via e-mail zakelijk met ons in contact treedt, verzamelen we uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, e-mailadres, tekst van het bericht ) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. De gegevensverwerking dient voor de bewerking en beantwoording van uw contactaanvraag. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag. <strong><em>In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.</em></strong></span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens onder in acht neming van wettelijke bewaringstermijnen gewist, indien u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.</span><br>

 </div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Verzameling en verwerking bij gebruik van het contactformulier</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Bij gebruik van het contactformulier, verzamelen we uw persoonsgegevens (naam, e-mailadres, berichttekst) alleen voor zover u deze hebt verstrekt. De gegevensverwerking dient voor het opnemen van contact. </span><br>

<span style="font-size: 14px;">Indien het opnemen van contact dient voor de uitvoering van precontractuele maatregelen (bijvoorbeeld advies in het geval van belangstelling voor een aankoop, het opstellen van offertes) of een reeds tussen u en ons gesloten overeenkomst betreft, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub b DSGVO.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size: 14px;">Gebeurt het opnemen van contact om andere redenen, gebeurt deze gegevensverwerking op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO uit ons overwegende legitieme belang van de beantwoording van uw vraag. </span><strong style="font-size: 14px;"><em>In dit geval hebt u het recht, op gronden, die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen de op art. 6, lid 1, sub f DSGVO berustende verwerkingen van u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.</em></strong><br>

<span style="font-size:14px;">Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Uw gegevens worden vervolgens gewist als u niet hebt ingestemd met verdere verwerking en gebruik.</span><br>

 </div>

<br>

<span style="font-size:20px;"><em><strong>Klantaccount   Bestellingen      </strong></em></span><br>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Klantaccount</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Bij de opening van een klantaccount verzamelen wij uw persoonsgegevens in de daarbij aangegeven omvang. Het doel van gegevensverwerking is om uw aankoopervaring te verbeteren en orderverwerking te vereenvoudigen. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door ons hiervan op de hoogte te stellen zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Uw klantaccount wordt vervolgens gewist.</span><br>

 </div>

<div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Verzameling, verwerking en doorgifte van persoonsgegevens </span><span style="font-size: 14px;">bij bestellingen </span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens alleen in de mate die nodig is voor de uitvoering en verwerking van uw bestelling en voor de verwerking van uw verzoeken. De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking gebeurt op basis van art. 6, par. 1 sub b AVG en is noodzakelijk voor de totstandkoming van een overeenkomst met u. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Uw gegevens worden bijvoorbeeld doorgegeven naar de door u gekozen transportbedrijven en drop-shipping providers, betaaldienstverleners, dienstverleners voor orderafhandeling en IT-dienstverleners. In alle gevallen houden wij ons strikt aan de wettelijke voorschriften. De omvang van de gegevensoverdracht blijft tot een minimum beperkt.</span><br>

 </div>

</div>

<span style="font-size:14px;">Uw gegevens worden daarbij o.a. overgedragen aan Canada. Voor gegevensoverdrachten aan Canada is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig.</span><br>

<br>

<br>

<span style="font-size: 20px;"><strong><em></em></strong></span><span style="font-size: 20px;"><strong><em> Beoordelingen      </em></strong></span><span style="font-size: 20px;"><strong><em> Reclame      </em></strong></span><br>

<br>

<div>

<span style="font-size:14px;"><strong>Shopauskunft-klantenbeoordeling</strong><br>

Op onze website gebruiken we de evaluatietool "shopauskunft.de" van </span><span style="font-size: 14px;">Händlerbund Management AG (</span><span style="font-size: 14px;">Kohlgartenstraße 11 - 13, 04315 Leipzig</span><span style="font-size: 14px;">; "Shopauskunft")</span><span style="font-size:14px;">.<br>

Na uw bestelling willen wij u vragen om uw aankoop bij ons te beoordelen en te becommentariëren. Hiervoor wordt door ons per e-mail contact met u opgenomen via het technische systeem "Rechtssichere Bewertungsanfrage (juridisch bindend evaluatieverzoek, RBA)". Wij verwerken de gegevens van uw bestelling (bestelnummer/factuurnummer, aankoopwaarde en verzendkosten) en uw e-mailadres.<br>

De verwerking geschiedt met uw toestemming op basis van art. 6, lid 1, punt a van de AVG, voor zover u uitdrukkelijk heeft ingestemd met de doorgifte van uw gegevens en ontvangst van een evaluatieverzoek.<br>

U kunt de toestemming te allen tijde intrekken door gebruik te maken van de desbetreffende link in de e-mail of door mededeling aan ons zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.</span><br>

<span style="font-size: 14px;">Meer informatie over gegevensbescherming bij het gebruik van Shopauskunft vindt u hier: </span><span style="font-size:14px;"><a href="https://www.shopauskunft.de/datenschutz" target="_blank">https://www.shopauskunft.de/datenschutz</a></span><br>

 </div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor de verzending van reclame per post</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij gebruiken uw persoonsgerelateerde gegevens (naam, adres), die we in het kader van de verkoop van goederen of diensten hebben verkregen, om u reclame per post te sturen, tenzij u bezwaar hebt gemaakt tegen dit gebruik. De beschikbaarstelling van deze gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">De verwerking gebeurt op grond van art. 6 lid 1 sub f DSGVO op grond van ons overwegende legitieme belang van direct mail. <strong><em>U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen dit gebruik van uw adresgegevens door ons hiervan op de hoogte te stellen.</em></strong> De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon.</span><br>

 </div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Gebruik van het e-mailadres voor het toezenden van nieuwsbrieven</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij gebruiken uw e-mailadres uitsluitend voor het versturen van nieuwsbrieven voor onze eigen reclamedoeleinden, ongeacht de uitvoering van de overeenkomst, voor zover u hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd. De verwerking vindt met uw toestemming plaats op basis van artikel 6 (1) sub a AVG. U kunt de toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door gebruik te maken van de betreffende link in de nieuwsbrief of door ons hiervan op de hoogte te stellen. Uw e-mailadres wordt vervolgens uit de mailinglijst verwijderd.</span><br>

 </div>

<span style="font-size:14px;">Uw gegevens worden in het kader van de orderverwerking aan een dienstverlener doorgegeven voor e-mailmarketing. Uw gegevens worden niet doorgegeven aan overige derden.</span><br>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Gebruik van het e-mailadres voor het toezending van direct mail </span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij gebruiken uw e-mailadres, dat wij in het kader van de verkoop van een goed of dienst hebben ontvangen, voor de elektronische doorgifte van reclame voor eigen goederen of diensten, die vergelijkbaar zijn met die u reeds bij ons heeft aangekocht, voor zover u niet tegen dit gebruik bent ingegaan. De beschikbaarstelling van het e-mailadres is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat er geen overeenkomst kan worden gesloten. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6 (1) sub f AVG vanuit het gerechtvaardigde oogpunt van direct mail. <strong><em>U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door ons hiervan op de hoogte te stellen. De contactgegevens voor de bezwaarprocedure staan in het colofon.</em></strong> U kunt ook gebruik maken van de daarvoor bestemde link in de reclamemail. Hiervoor zijn geen andere kosten dan de verzendkosten volgens de basistarieven.</span><br>

 </div>

<br>

<em><span style="font-size: 20px;"><strong><em><strong><em><strong><em><strong> Goederenbeheer      </strong></em></strong></em></strong></em></strong></span></em><br>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Gebruik van een extern goederenbeheersysteem</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij gebruiken de contractverwerking in het goederenbeheersysteem als onderdeel van de orderverwerking. Hiertoe worden uw persoonlijke gegevens verzameld in het kader van het bestelproces</span>

</div>

<span style="font-size:14px;">Billbee GmbH, </span><span style="font-size: 14px;">Arolser Str. 10, 34477 Twistetal</span><span style="font-size:14px;">, Duitsland </span><br>

<br>

<br>

<em><strong><span style="font-size: 20px;"> Betaaldienstverleners      <em><strong> Kredietcontroles      </strong></em></span></strong></em><br>

<br>

<span style="font-size: 14px;"><strong>Gebruik van PayPal</strong><br>

Op onze website maken wij gebruik van de betalingsservice PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de verwerking van gegevens is om u betalingen via de betalingsdienst aan te bieden. Wanneer u PayPal selecteert en gebruikt om te betalen, worden de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken aan PayPal doorgegeven, zodat wij de overeenkomst die wij met u hebben, kunnen nakomen via de door u geselecteerde betalingsmethode. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.<br>

<br>

Alle PayPal-transacties zijn onderworpen aan het PayPal-privacybeleid. U kunt het vinden op <a href="https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full">https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full</a>.</span><br>

<br>

<span style="font-size: 14px;"><strong>Gebruik van PayPal Plus</strong><br>

Wij gebruiken de betalingsservice PayPal Plus op onze website PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal"). Het doel van de verwerking van gegevens is om u betalingen via de betalingsdienst aan te bieden. Als u betalingen via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal selecteert en gebruikt, worden de gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de betaling aan PayPal doorgegeven om het contract met u met de gekozen betaalmethode uit te voeren. Deze verwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.<br>

<br>

In het geval van individuele betalingsmethoden, zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal, behoudt PayPal zich het recht voor om, indien nodig, een kredietrapport op te vragen op basis van wiskundig-statistische procedures met behulp van kredietreferentiebureaus. Daartoe geeft PayPal de voor de kredietcontrole benodigde persoonsgegevens door aan het kredietbureau en gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een weloverwogen beslissing te nemen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten, die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures en waarbij onder meer rekening wordt gehouden met adresgegevens. Met uw legitieme belangen zal overeenkomstig de wet rekening worden gehouden. Het doel van de gegevensverwerking is kredietbeoordeling met het oog op het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR, op basis van ons hoger legitiem belang om te beschermen tegen insolventie wanneer PayPal voorschotten betaalt.<br>

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR als dit is gebaseerd op uw bijzondere situatie door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van het contract met de door u gekozen betaalmethode. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen contract gesloten met de door u gekozen betaalmethode.</span><br>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Gebruik van PayPal Express</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij gebruiken op onze website de betaaldienst PayPal Express van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal").</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">De gegevensverwerking heeft tot doel u de mogelijkheid te bieden om via de betaalservice van PayPal Express te betalen.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Voor de integratie van deze betalingsdienst is het noodzakelijk, dat PayPal bij het openen van de website gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert. Hiervoor kunnen ook cookies worden ingezet. De cookies maken het mogelijk uw browser (weer) te herkennen. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt op grond van § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 punt f van de AVG vanuit ons overwegend legitieme belang van een klantgericht aanbod van verschillende betalingsmogelijkheden. <em><strong>U hebt het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.</strong></em></span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Door PayPal Express te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking overgedragen aan PayPal om de overeenkomst met u met de gekozen betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b van de AVG.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Verdere informatie over de gegevensverwerking bij gebruik van de betalingsdienst PayPal Expresse vindt u in de daarbij bijbehorende privacyverklaring <a href="https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_de#updated_pk" target="_blank">hier</a>.</span><br>

 </div>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van PayPal Check-Out</strong><br>

Wij gebruiken de PayPal Check-Out betalingsservice van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. (22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg; "PayPal") op onze website. De gegevensverwerking dient om u de betaling via de betalingsdienst te kunnen aanbieden. Bij de keuze en het gebruik van betaling via PayPal, creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Betaal later" via PayPal worden de voor de betalingsverwerking vereiste gegevens aan PayPal doorgegeven om de overeenkomst met u met de gekozen betalingsmethode te kunnen nakomen. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO.<br>

<br>

<u>Kredietkaart via PayPal, automatische incasso via PayPal & "Betaal later" via PayPal</u><br>

Voor individuele betaalmethoden zoals creditcard via PayPal, automatische incasso via PayPal of "Later betalen" via PayPal behoudt PayPal zich het recht voor om kredietinformatie te verkrijgen op basis van mathematisch-statistische methoden met behulp van kredietbureaus. Hiertoe geeft PayPal de voor een kredietcontrole vereiste persoonsgegevens door aan een kredietagentschap en gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van een betalingsachterstand voor een afgewogen beslissing over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures en bij de berekening waarvan onder meer adresgegevens worden betrokken. Met uw beschermingswaardige belangen wordt rekening gehouden overeenkomstig de wettelijke bepalingen. De gegevensverwerking dient ter beoordeling van de kredietwaardigheid voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van Art. 6 Para. 1 lit. f DSGVO voor ons doorslaggevend legitiem belang in bescherming tegen betalingsverzuim wanneer PayPal voorschotten betaalt.<br>

U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen deze verwerking van uw persoonsgegevens op basis van art. 6 (1) (f) DSGVO om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie door PayPal hiervan op de hoogte te stellen. De verstrekking van de gegevens is noodzakelijk voor de sluiting van het contract met de door u gevraagde betalingsmethode. Het niet verstrekken van de gegevens heeft tot gevolg dat het contract met de door u gekozen betalingswijze niet kan worden gesloten.<br>

<br>

<u>Lokale derde dienstverleners</u><br>

Bij betaling via de betaalmethode van een lokale derde aanbieder worden de voor de verwerking van de betaling vereiste gegevens doorgegeven aan PayPal. Deze verwerking vindt plaats op grond van artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG.  Om dit soort betalingen uit te voeren, kunnen de gegevens vervolgens door PayPal worden doorgegeven aan de desbetreffende aanbieder. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Lokale derde-partij aanbieders kunnen, bijvoorbeeld:<br>

<br>

- Sofort (SOFORT GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland).<br>

- giropay (Paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland)<br>

<br>

<u>Aankoop op rekening via PayPal</u><br>

Bij betaling via de betaalmethode aankoop op rekening worden de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, eerst naar PayPal gestuurd. Voor de uitvoering van deze betaalmethode worden de gegevens vervolgens door PayPal doorgegeven aan Ratepay GmbH (Franklinstraße 28-29, 10587 Berlijn; "Ratepay") om de overeenkomst met u met de gekozen betaalmethode te kunnen uitvoeren. Deze verwerking is gebaseerd op Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO. Indien nodig voert Ratepay een kredietcontrole uit op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van kredietagentschappen volgens de hierboven reeds beschreven procedure. De gegevensverwerking dient ter beoordeling van de kredietwaardigheid voor het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van art. 6 (1) lit. f DSGVO vanwege ons doorslaggevend legitiem belang bij de bescherming tegen wanbetaling wanneer Ratepay voorschotten betaalt. Meer informatie over gegevensbescherming en welke kredietagentschappen Ratpay gebruikt, is te vinden op <a href="https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/">https://www.ratepay.com/legal-payment-dataprivacy/</a> en <a href="https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/">https://www.ratepay.com/legal-payment-creditagencies/</a>.<br>

<br>

Voor meer informatie over gegevensverwerking bij gebruik van PayPal verwijzen wij u naar het bijbehorende privacybeleid op <a href="https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full">https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full</a>.</span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van Amazon Payments</strong><br>

Wij gebruiken de betaalservice Amazon Payments van Amazon Payments Europe s.c.a. op onze website. (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg; "Amazon Payments").<br>

De gegevensverwerking heeft tot doel u de mogelijkheid te bieden om via de betaalservice van Amazon Payments te betalen.<br>

Voor de integratie van deze betalingsdienst is het noodzakelijk, dat Amazon Payments bij het openen van de website gegevens (bijvoorbeeld IP-adres, apparaattype, besturingssysteem, browsertype, locatie van uw apparaat) verzamelt, opslaat en analyseert. Hiervoor kunnen ook cookies worden ingezet. De cookies maken het mogelijk uw browser (weer) te herkennen.<br>

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt op grond van § 15 lid 3 S. 1 TMG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt op grond van art. 6 lid 1 punt f van de AVG vanuit ons overwegend legitieme belang van een klantgericht aanbod van verschillende betalingsmogelijkheden.<em><strong> U hebt het recht om op gronden die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op ieder moment bezwaar te maken tegen deze verwerkingen van de u betreffende persoonsgerelateerde gegevens.</strong></em><br>

Door "Amazon Payments" te selecteren en te gebruiken, worden de gegevens die nodig zijn voor de betalingsverwerking, doorgegeven aan Amazon Payments om de overeenkomst met u middels de gekozen betaalmethode uit te kunnen voeren. Deze verwerking gebeurt op basis van art. 6, lid 1, punt b van de AVG.<br>

Meer informatie over de gegevensverwerking bij het gebruik van de betaalservice van Amazon Payments vindt u hier in de betreffende privacyverklaring: <a href="https://pay.amazon.com/de/help/201212490" target="_blank">https://pay.amazon.com/de/help/201212490</a></span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gegevensverzameling en -verwerking, kredietwaardigheidscontrole voor aankoop op rekening via heidelpay </strong><br>

Bij betaling op factuur via heidelpay worden persoonsgerelateerde gegevens aan de incassodienstverlener heidelpay Heidelberger Payment GmbH (Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg; "heidelpay") evenals aan hun partners UNIVERSUM Inkasso GmbH en UNIVERSUM Payment Solution GmbH overgedragen en daar verder verwerkt. De gegevensverwerking heeft als doel het aanbieden van de betaalmethode factuuraankoop en de noodzakelijke risico- en kredietbeoordeling.</span> <span style="font-size:14px;">De verwerking vindt plaats op basis van artikel 6 (1), sub f DSGVO vanuit het gerechtvaardigde belang bij een aanbod van verschillende betalingswijzen en het gerechtvaardigde belang van bescherming tegen niet-betaling. <strong><em>Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f DSGVO door ons hiervan op de hoogte te stellen.</em></strong> Met het oog op de eigen kredietwaardigheidscontrole geeft heidelpay gegevens door aan de kredietbeoordelaars en ontvangt het informatie van deze bureaus en, indien nodig, kredietinformatie op basis van wiskundig-statistische procedures waarvan de berekening onder meer adresgegevens omvat.<br>

Meer in het bijzonder zijn dit bijvoorbeeld, niet limitatief, de volgende kredietbeoordelaars:</span><br>

<ul>

<li>

<span style="font-size:14px;">Schufa Holding AG, </span>

</li>

<li>

<span style="font-size:14px;">CRIF Bürgel GmbH,</span>

</li>

<li>

<span style="font-size:14px;">Arvato Infoscore GmbH, </span>

</li>

<li>

<span style="font-size:14px;">Universum Business GmbH,</span>

</li>

<li>

<span style="font-size:14px;">Bisnode D & Austria GmbH.</span>

</li>

</ul>

<span style="font-size:14px;">De beschikbaarstelling van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van de overeenkomst met de betaalmethode van uw keuze. Het niet beschikbaar stellen heeft tot gevolg dat de overeenkomst niet met de door u gekozen betaalwijze kan worden gesloten.</span><br>

<br>

<span style="font-size: 14px;"><strong>Gebruik Klarna betalingsmogelijkheden</strong><br>

Op onze website maken wij gebruik van de betaaldienst Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden; "Klarna"). Als u Klarna kiest en gebruikt om te betalen, krijgt Klarna de gegevens die nodig zijn om de betaling te verwerken, zodat u uw contract met Klarna kunt uitvoeren met de door u gekozen betaalmethode. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR.<br>

<br>

<u>"Later betalen" (factuur), "Nu betalen" (betaling via automatische incasso), "Financiering" (afbetaling).</u><br>

Voor individuele betalingsmethoden, zoals "later betalen" (factuur), "nu betalen" (automatische incasso), "financiering" (afbetaling), behoudt Klarna zich het recht voor om, indien nodig, kredietinformatie te verkrijgen op basis van mathematisch-statistische procedures met behulp van kredietinformatiebureaus. Hiertoe geeft Klarna de voor de kredietcontrole noodzakelijke persoonsgegevens, zoals naam en voornaam, adres, geslacht, e-mailadres, IP-adres, alsmede gegevens in verband met de bestelling, door aan het kredietbureau om de identiteit en de kredietwaardigheid te verifiëren, en gebruikt de verkregen informatie over de statistische kans op wanbetaling om een weloverwogen beslissing te nemen over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van de contractuele relatie. De informatie over de kredietwaardigheid kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) omvatten die op basis van wetenschappelijk aanvaarde mathematisch-statistische procedures worden berekend, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met adresgegevens. Met uw legitieme belangen zal overeenkomstig de wet rekening worden gehouden. Het doel van de gegevensverwerking is kredietbeoordeling met het oog op het aangaan van een contract. De verwerking wordt uitgevoerd op basis van artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR op basis van ons hoger legitiem belang om Klarna te beschermen tegen wanbetaling in het geval van vooruitbetalingen. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder f), van de Duitse verordening inzake gegevensbescherming (DSGVO) door Klarna hiervan in kennis te stellen. Het verstrekken van de gegevens is noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst met de door u gekozen betaalmethode. Als u deze gegevens niet verstrekt, wordt er geen contract gesloten met de betalingswijze van uw keuze.<br>

<br>

Meer informatie, met name aan welke kredietagentschappen Klarna uw persoonsgegevens doorgeeft, vindt u voor Duitsland op <a href="https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies">https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies</a> en voor Oostenrijk op <a href="https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies">https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies</a>.<br>

Algemene informatie over Klarna is voor Duitsland te vinden op: <a href="https://www.klarna.com/de/">https://www.klarna.com/de/</a> en voor Oostenrijk op <a href="https://www.klarna.com/at/">https://www.klarna.com/at/</a>. Uw persoonsgegevens worden door Klarna behandeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en zoals gespecificeerd in het gegevensbeschermingsbeleid van Klarna voor Duitsland op: <a href="https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy">https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/privacy</a> en voor Oostenrijk op: <a href="https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy">https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy</a>.</span><br>

<br>

<span style="font-size: 14px;"><strong>Gebruik van SOFORT</strong><br>

Wij gebruiken de payment service provider SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 München, Duitsland; "SOFORT") om betalingen op onze website te verwerken. Sofort GmbH is een onderneming van de Klarna-groep (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden). Het doel van de gegevensverwerking is u verschillende betaalmethoden aan te bieden via de betalingsverwerking door de betalingsdienstaanbieder SOFORT. Zodra u een betalingsoptie hebt gekozen, worden de voor de verwerking van de betaling noodzakelijke gegevens aan SOFORT doorgegeven. De verwerking van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder b), van de GDPR. Voor meer informatie over gegevensverwerking bij het gebruik van de SOFORT-betalingsdienst kunt u terecht op <a href="https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/">https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/</a> en <a href="https://www.klarna.com/sofort/">https://www.klarna.com/sofort/</a>.</span><br>

<br>

<br>

<em><strong><span style="font-size:20px;">Cookies</span></strong></em><br>

<br>

<span style="font-size:14px;">Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen in de internetbrowser of door de internetbrowser op het computersysteem van een gebruiker. Als een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen op het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt wanneer de website opnieuw wordt opgeroepen.<br>

<br>

Cookies worden op uw computer opgeslagen. U heeft dus volledige controle over het gebruik van cookies. Door het selecteren van de juiste technische instellingen in uw internetbrowser kunt u voor het plaatsen van cookies op de hoogte worden gebracht en individueel beslissen of u deze accepteert en voorkomt dat de cookies worden opgeslagen en de gegevens die ze bevatten worden verzonden. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Wij wijzen u er echter op dat u dan in voorkomende gevallen niet alle functies van deze website in volle omvang kunt benutten.<br>

Via de onderstaande links kunt u informeren hoe u de cookies bij de belangrijkste browsers kunt beheren (o.a. ook deactiveren):<br>

Chrome Browser: <a href="https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl" target="_blank">https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl</a></span><br>

<span style="font-size: 14px;">Microsoft Edge: </span><a href="https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09" style="font-size: 14px;" target="_blank">https://support.microsoft.com/de-de/microsoft-edge/cookies-in-microsoft-edge-lB6schen-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09</a><br>

<span style="font-size:14px;">Mozilla Firefox: <a href="https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen" target="_blank">https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen</a><br>

Safari: <a href="https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac" target="_blank">https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac</a><br>

<br>

<br>

<strong>technisch noodzakelijke cookies</strong><br>

Voor zover in onderstaande verklaring inzake gegevensbescherming geen andere informatie wordt gegeven, gebruiken wij alleen deze technisch noodzakelijke cookies om onze website gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen, zelfs na een paginawissel, en u diensten aan te bieden. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een paginawissel.<br>

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG.</span> <span style="font-size:14px;">De verwerking gebeurt op basis van art. 6 par. 1 lid f AVG uit overwegend gerechtvaardigd belang bij een optimale werking van onze website alsmede een gebruiksvriendelijke en effectieve vormgeving van ons aanbod.<br>

<em><strong>Om redenen die verband houden met uw specifieke situatie hebt u te allen tijde het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van artikel 6 (1), sub f AVG.</strong></em></span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van GDPR Legal cookie </strong><br>

Wij gebruiken op onze website de Consent-Management-Tool GDPR Legal cookie van beeclever GmbH (Universitätsstraße 3, 56070 Koblenz a. Rh.; „beeclever“).<br>

De tool stelt u in staat, toestemming te geven voor de gegevensverwerking via de website, in het bijzonder het plaatsen van cookies en om gebruik te maken van uw herroepingsrecht voor eerder gegeven toestemming. De gegevensverwerking dient voor het verkrijgen en documenteren van de benodigde toestemming voor gegevensverwerking en daarmee te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Hiervoor kunnen cookies worden ingezet. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld een aan beeclever overgedragen: geanonimiseerd IP-adres, datum en tijd van de toestemming, URL, door wie de toestemming is verstuurd, anonieme, toevallige, versleutelde key, toestemmingsstatus. Overdracht van deze gegevens aan derden gebeurt niet.<br>

De gegevensverwerking gebeurt voor de vervulling van een wettelijke verplichting op basis van art. 6 lid 1 sub c AVG.<br>

Nadere informatie over de gebruiksvoorwaarden en privacybescherming bij beeclever vindt u onder: <a href="https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions" target="_blank">https://gdpr-legal-cookie.com/pages/terms-conditions</a> en onder <a href="https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung" target="_blank">https://gdpr-legal-cookie.com/pages/datenschutzerklarung</a>.</span><br>

<br>

<br>

<span style="font-size:20px;"><em><strong>Analyse      Advertenties volgen      </strong></em></span><br>

<br>

<div>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van Google Analytics 4</strong></span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Wij maken op onze website gebruik van de webanalysedienst Google Analytics die wordt aangeboden door Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google").</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">De gegevensverwerking dient voor de analyse van deze website en zijn bezoekers, alsmede voor marketing- en reclamedoeleinden. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google de verkregen informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om de exploitant van de website andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Daarbij kan onder meer de volgende informatie worden verzameld: IP-adres, datum en tijd van paginaweergave, klikpad, informatie over de browser die u gebruikt en het apparaat dat u gebruikt (apparaat), bezochte pagina's, referrer URL (website van waaruit u op onze website bent gekomen), locatiegegevens, aankoopactiviteiten. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Google gebruikt technologieën zoals cookies, webopslag in de browser en trackingpixels, die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">De hierdoor gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen. Zowel Google als de Amerikaanse overheidsinstanties hebben toegang tot uw gegevens. Uw gegevens kunnen door Google worden gekoppeld aan andere gegevens, zoals uw zoekgeschiedenis, uw persoonlijke accounts, uw gebruiksgegevens van andere apparaten en alle andere gegevens die Google over u heeft.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Bij gebruik van Google Analytics 4 wordt het door uw website doorgegeven IP-adres automatisch verzameld en in geanonimiseerde vorm verwerkt. Het IP-adres wordt vooraf ingekort door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. </span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën vindt plaats met uw toestemming op basis van § 25 par. 1 p. 1 TTDSG in combinatie met. Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO. De verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt met uw toestemming op basis van Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken zonder dat dit gevolgen heeft voor de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking heeft plaatsgevonden.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op <a href="https://policies.google.com/technologies/partner-sites%20en%20op%20https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de">https://policies.google.com/technologies/partner-sites en op https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de</a>.</span>

</div>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van Shopify Analytics</strong><br>

Voor het versturen van de nieuwsbrief maken wij gebruik van de diensten van Shopify International Limited (2nd Floor Victoria Buildings, 1-2 Haddington Road, Dublin 4, D04 XN32, Ierland; "Shopify") in het kader van een opdrachtverwerking. Shopify is een met Shopify Inc. (151 O’Connor Street, Ground Floor, Ottawa, Ontario, K2P 2L8, Kanada) verbonden onderneming.<br>

De gegevensverwerking heeft tot doel deze website en de bezoekers ervan te analyseren. Daarvoor worden gegevens over marketing- en optimalisatiedoeleinden opgeslagen en beschikbaar gesteld in berichten, analyses en statistieken. Daarvoor wordt o.a. de volgende apparaatinformatie verkregen en verwerkt: Informatie over de webbrowser, het IP-adres, de tijdzone en enkele cookies die op uw apparaat zijn geïnstalleerd. Als u op de website navigeert, wordt bovendien informatie geregistreerd over bezochte websites of producten, de referrer-ULR (website via welke u onze website hebt bezocht), alsook informatie over hoe u interactie hebt met de website. Hiervoor worden technologieën zoals cookies en webbakens, tags en pixels (elektronische gegeven voor de verzameling van informatie over hoe u op de website navigeert) gebruikt.<br>

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.<br>

Meer informatie over privacybescherming bij Shopify vindt u onder het contract voor de verwerking van de opdracht onder <a href="https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz">https://www.shopify.com/de/legal/datenschutz</a>, informatie over <a href="https://www.shopify.com/de/legal/dpa">https://www.shopify.com/de/legal/dpa</a> alsmede informatie over de gebruikte cookies onder <a href="https://www.shopify.com/de/legal/cookies">https://www.shopify.com/de/legal/cookies</a>.</span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van Facebook Pixel</strong><br>

Wij gebruiken op onze website de remarketing-functie „Custom Audiences“ van Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland "Facebook").<br>

Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de bij integratie van de dienst gegenereerde van uw gegevens en overdracht van deze gegevens aan Facebook. Basis daarvoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platfoirms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, waarin de betreffende verantwoordelijkheden worden vastgelegd. De overeenkomst kan worden opgeroepen onder <a href="https://www.facebook.com/legal/controller_addendum" style="font-size: 14px;" target="_blank">https://www.facebook.com/legal/controller_addendum</a>. Daarna zijn wij met name verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen conform art. 13, 14 AVG , voor de naleving van de veiligheidsbepalingen van art. 32 AVG met het oog op de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en voor de aanhouding van de verplichtingen volgens art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van de persoonsgerelateerde gegevens onze verplichtingen conform de overeenkomst over de gemeenschappelijke verwerking betreft. Meta Platforms Ireland is ervoor verantwoordelijk de rechten van betrokkenen conform art. 15 - 20 AVG mogelijk te maken, de veiligheidsbepalingen van art 32 AVG met het oog op de veiligheid van de dienst aan te houden en de verplichtingen conform art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland conform de overeenkomst over de gezamenlijke verwerking betreft.<br>

Deze functie heeft als doel om de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Facebook.<br>

Hiervoor is op de website de Remarketing-tag van Facebook geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Facebook-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Facebook-server doorgegeven, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Facebook wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Facebook-account. Wanneer u het sociale netwerk van Facebook bezoekt, ziet u gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde Facebook-advertenties.<br>

Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.<br>

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.<br>

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Facebook, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook via <a href="https://www.Facebook.com/about/privacy/" target="_blank">https://www.Facebook.com/about/privacy/</a>.</span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van Google Ads Conversion-Tracking</strong><br>

Wij gebruiken op onze website het online-advertentieprogramma „Google Ads“ en in dit kader Conversion-Tracking (evaluatie bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; "Google"). <br>

Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor Conversion Tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze site bezoekt en het cookie is nog niet verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. Elke Google Ads-klant krijgt een andere cookie. Er is dus geen mogelijkheid dat cookies kunnen worden gevolgd via de websites van de Ads-klanten.<br>

De informatie die met behulp van de Conversion-cookie wordt verzameld, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te genereren. Dit vertelt ons het totale aantal gebruikers die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een Conversion-Tracking-Tag. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd.<br>

Uw gegevens kunnen worden verzonden naar servers van Google LLC in de Verenigde Staten. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Google heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.</span>

<div>

<span style="font-size:14px;">Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.</span>

</div>

<span style="font-size:14px;">Verdere informatie en de privacyverklaring van Google vindt u onder: <a href="https://www.google.nl/policies/privacy/" target="_blank">https://www.google.nl/policies/privacy/</a></span><br>

<br style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, RobotoDraft, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van de Pinterest-tag </strong><br>

Wij gebruiken op onze website de Pinterest-tag van Pinterest Europe Limited (Palmerston House, 2nd, Fenian Street, Floor, Dublin 2, Ierland "Pinterest").<br>

Deze toepassing heeft als doel, de bezoekers van de website doelgericht te benaderen met op interesses gebaseerde advertenties op het sociale netwerk Pinterest. Daarvoor is op de website de conversion-tag van Pinterest geïmplementeerd. Via deze tag wordt bij het bezoek van de website een directe verbinding met Pinterest-servers gemaakt. Hierdoor wordt aan de Pinterest-server doorgegeven, welke van onze pagina's u hebt bezocht. Pinterest wijst deze informatie toe aan uw persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount, wanneer u in bij het sociale netwerk bent aangemeld. Wanneer u Pinterest bezoekt, worden u dan gepersonaliseerde, interessegerelateerde Pinterest-ads getoond. Wanneer u via een pin op het sociale netwerk Pinterest op onze website komt, wordt een cookie voor de conversion-tracking op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden daarom niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Wanneer u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en het cookie nog niet is verlopen, kunnen Pinterest en wij herkennen, dat u op de pin hebt geklikt en naar deze pagina bent doorgestuurd. De informatie, die met behulp van de conversion-cookie wordt verzameld, heeft als doel conversion-statistieken te genereren en daarmee de optimalisatie van de website. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verwerkt: Totaal aantal gebruikers, die op een van onze pins hebben geklikt en naar onze website zijn doorgestuurd, op onze website bezochte onderpagina's (bijvoorbeeld categorie- of productpagina's), zoekopdrachten op onze website, de inhoud van uw winkelwagen, afgesloten transacties.<br>

Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Pinterest is niet gecertificeerd volgens de TADPF. De gegevensoverdracht gebeurt o.a. op grond van standaard contractbepalingen zoals passende garanties ter bescherming van de persoonlijke gegevens in te zien onder: <a href="https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en" style="font-size: 14px;">https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en</a>.<br>

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.<br>

Meer informatie over het verzamelen en gebruik van de gegevens door Pinterest, over uw desbetreffende rechten en mogelijkheden tot bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Pinterest via <a href="https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy" target="_blank">https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy</a>.</span><br>

<br>

<br>

<span style="font-size: 20px;"><strong><em>Plug-ins</em></strong></span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van Facebook Connect</strong><br>

Wij gebruiken op van onze website de single-sign-on-functie Facebook Connect van Meta Platforms Ireland Ltd. (Grand Canal Harbour, Dublin, D02, Ierland; “Facebook”).</span><br>

<span style="font-size: 14px;">Meta Platforms Ireland en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijke voor de bij integratie van de dienst gegenereerde van uw gegevens en overdracht van deze gegevens aan Facebook. Basis daarvoor is een overeenkomst tussen ons en Meta Platforms Ireland over de gezamenlijke verwerking van persoonsgerelateerde gegevens, waarin de betreffende verantwoordelijkheden worden vastgelegd. De overeenkomst kan worden opgeroepen onder </span><a href="https://www.facebook.com/legal/controller_addendum" style="font-size: 14px;" target="_blank">https://www.facebook.com/legal/controller_addendum</a><span style="font-size: 14px;">. Daarna zijn wij met name verantwoordelijk voor het nakomen van de informatieverplichtingen conform art. 13, 14 AVG , voor de naleving van de veiligheidsbepalingen van art. 32 AVG met het oog op de correcte technische implementatie en configuratie van de dienst en voor de aanhouding van de verplichtingen volgens art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van de persoonsgerelateerde gegevens onze verplichtingen conform de overeenkomst over de gemeenschappelijke verwerking betreft. Meta Platforms Ireland is ervoor verantwoordelijk de rechten van betrokkenen conform art. 15 - 20 AVG mogelijk te maken, de veiligheidsbepalingen van art 32 AVG met het oog op de veiligheid van de dienst aan te houden en de verplichtingen conform art. 33, 34 AVG, voor zover een schending van de bescherming van persoonsgerelateerde gegevens de verplichtingen van Meta Platforms Ireland conform de overeenkomst over de gezamenlijke verwerking betreft.</span><br>

<span style="font-size:14px;">Deze functie maakt het voor websitebezoekers mogelijk, zich via hun reeds bestaand Facebook-account op de website aan te melden. De gegevensverwerking dient voor de verificatie bij de registratie, de personalisatie en de op interesses gebaseerde advertenties. Om de functie op de website aan te bieden, wordt een verbinding met de Facebook-server opgebouwd. Hiervoor worden cookies gebruikt. Daarbij kan o.a. de volgende informatie worden verzameld en aan Facebook overgedragen: IP-adres, browserinformatie, referrer-URL (website, via welke u onze website heeft opgeroepen), locatiegegevens. Dit geldt ongeacht of u bij het sociale netwerk bent geregistreerd of ingelogd. Zelfs bij niet-geregistreerde of niet-ingelogde gebruikers vindt een overdracht plaats. Wanneer u tegelijkertijd met één of meer van uw sociale netwerkaccounts verbonden bent, kan de verzamelde informatie ook worden toegewezen aan uw respectievelijke profielen. U kunt deze toewijzing voorkomen, door voor het bezoek aan onze website en voor activering van de knoppen, uit te loggen uit uw social media-accounts. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. </span><span style="font-size: 14px;">Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). Meta </span><span style="font-size: 14px;">heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.</span><br>

<span style="font-size:14px;">Bij gebruik van de single-sign-on-functie wordt het Facebook-profiel van de websitebezoeker gekoppeld aan een klantaccount voor deze website. Hierbij ontvangen wij van Facebook persoonsgerelateerde gegevens van de gebruiker, zoals in de login-procedure aangegeven. Hiertoe kan o.a. de volgende informatie behoren: Naam, adres, openbare profielinformatie (bijvoorbeeld naam, profielfoto, leeftijd, geslacht), e-mailadres, vriendenlijsten, “likes”-informatie.<br>

Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSGG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking. Meer informatie over gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u op <a href="https://www.facebook.com/about/privacy/">https://www.facebook.com/about/privacy/</a>.</span><br>

<br>

<span style="font-size:14px;"><strong>Gebruik van YouTube</strong><br>

Wij gebruiken op onze website de functie voor inbedding van YouTube-video's van Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland; „YouTube“).YouTube Is een met Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS; “Google”) verbonden onderneming.<br>

De functie geeft video's weer die zijn gedeponeerd bij YouTube in een iFrame op de website. Daarbij is de optie „Geavanceerde privacymodus“ geactiveerd. Daardoor slaat YouTube geen informatie op over de bezoekers van de website. Pas wanneer u een video bekijkt, wordt de informatie hierover aan YouTube doorgegeven en daar opgeslagen. Indien nodig worden uw gegevens naar de VS verzonden. </span><span style="font-size: 14px;">Voor de VS is een adequaatheidsbesluit van de EU-commissie aanwezig: het Trans-Atlantic Data Privacy Framework (TADPF). YouTube </span><span style="font-size: 14px;">heeft zich conform de TADPF gecertificeerd en daarmee verplicht Europese gegevensbeschermingsbeginselen op te volgen.</span><br>

<span style="font-size: 14px;">Het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën gebeurt met uw toestemming op grond van § 25 lid 1 S. 1 TTDSG i.c.m. art. 6 lid 1 sub a AVG. De verwerking van uw persoonsgerelateerde gegevens gebeurt met uw toestemming op grond van art. 6 lid 1 sub a AVG. U kunt de toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die op basis van de toestemming is uitgevoerd tot aan de intrekking.</span><br>

<span style="font-size:14px;">Meer informatie over het verzamelen en het gebruik van de gegevens door YouTube en Google en over de daarmee samenhangende rechten en mogelijkheden ter bescherming van uw privésfeer vindt u in de privacy policy van YouTube (<a href="https://www.youtube.com/t/privacy" target="_blank">https://www.youtube.com/t/privacy</a>).</span><br>

<br>

<br>

<strong><em><span style="font-size:20px;">Rechten van de betrokkenen en opslagtermijn</span></em></strong><br>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Duur van de opslag</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Na afloop van de overeenkomst worden de gegevens eerst opgeslagen voor de duur van de garantieperiode, vervolgens met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen, in het bijzonder de fiscaal- en handelsrechtelijke, en na afloop van deze periode gewist, voor zover u niet akkoord bent gegaan met verdere verwerking en gebruik.</span><br>

 </div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Rechten van de getroffen persoon</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Als aan de wettelijke vereisten is voldaan heeft u overeenkomstig de artikelen 15 tot en met 20 van de AVG de volgende rechten: Recht op informatie, correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Bovendien heeft u op grond van artikel 21 (1) AVG het recht bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking op basis van artikel 6 (1) f AVG, evenals tegen de verwerking gericht op direct mail.</span><br>

 </div>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Overeenkomstig artikel 77 AVG heeft u het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet rechtmatig gebeurt.</span><br>

 </div>

<span style="font-size:14px;">U kunt een klacht indienen bij de voor ons verantwoordelijke toezichthoudende autoriteit, die u kunt bereiken onder de volgende contactgegevens:</span><span style="font-size: 14px;">Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit</span><br style="font-size: 14px;">

<span style="font-size: 14px;">Friedrichstr. 219</span><br style="font-size: 14px;">

<span style="font-size: 14px;">Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 (5. Etage)</span><br style="font-size: 14px;">

<span style="font-size: 14px;">10969 Berlin</span><br style="font-size: 14px;">

<span style="font-size: 14px;">Tel.: +49 30 138890</span><br style="font-size: 14px;">

<span style="font-size: 14px;">Fax: +49 30 2155050</span><br style="font-size: 14px;">

<span style="font-size: 14px;">E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de</span><br>

<br>

<div>

<strong><span style="font-size:14px;">Recht om bezwaar te maken</span></strong>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Indien de hier vermelde verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen conform art. 6, par. 1 sub f AVG, heeft u het recht, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, om te allen tijde tegen deze verwerkingen met toekomstige gevolgen bezwaar te maken.</span>

</div>

<div>

<span style="font-size:14px;">Na succesvol bezwaar wordt de verwerking van de betreffende gegevens beëindigd, tenzij wij kunnen aantonen dat er sprake is van een dwingende verdedigbare reden voor de verwerking en die zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking strekt tot indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.</span><br>

 </div>

<span style="font-size:14px;">Indien de persoonsgegevens worden verwerkt voor doeleinden van direct marketing, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking door ons hiervan op de hoogte te stellen. Na succesvol bezwaar beëindigen wij de verwerking van de betreffende gegevens ten behoeve van direct marketing.</span><br>

<br>

<span style="font-size: 14px;">Laatste update: 13.07.2023</span><br>

<br>